مربیان مرکز بم پس از گذراندن کارگاه آنلاین نمایش، با کودکان به اجرای نمایش سایه مشغول شدند. بخشی از گزارش‌های این مربیان در زیر آمده است:

اجرای نمایش کتاب چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد بسیار جذاب بود. کودکان برای دیدن چگونگی ایجاد سایه کنجکاو بودند به طوری دوست داشتن بروند زیر پرده. همچنین یاد گرفتند چگونه با دستهایشان سایه کبوتر درست کنند.

برای نشان دادن بهتر المر و متفاوت بودن او، فقط سوراخ هایی روی طلق ایجاد کردیم که به خوبی المر را نشان می داد. البته المر رنگی رنگی هم داشتیم.

مربیان: گروه مربیان مرکز بم

تاریخ اجرا: اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰

محل اجرا: انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بم

بیش‌تر بخوانید: