در کلاس پایه اول خانم نیایی‌فر، کودکان با ساخت ماسک و عروسک انگشتی شخصیت کتاب‌های الفباورزی با کاکاکلاغه و فارسی ‌آموز نخودی نمایش عروسکی اجرا می‌کنند و از یادگیری الفبا لذت می‌برند.

مربی: خانم نیایی فر

مکان: انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: