استان تهران، محمودآباد، انجمن دوستداران کودک پویش
بلندخوانی کتاب موشک کاغذی بزرگ
تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
مربیان: آمنه فقیری، معصومه محسنی

چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه به مناسبت روز درخت‌کاری در انجمن پویش، کتاب “موشک کاغذی بزرگ” را برای کودکان بلندخوانی کردیم. به این صورت که ابتدا کتاب موشک کاغذی را به بچه‌ها نشان دادیم و از آن‌ها خواستیم حدس بزند داستان این کتاب راجع به چیست؟
پس از بلندخوانی با کودکان درباره اهمیت درختان، شیوه‌های کاشت و نگهداری درخت، مراقبت از طبیعت و موجودات زنده صحبت کردیم. از آن‌ها پرسیدیم اگر درختان نبودند چه اتفاقی می‌افتاد؟ درباره‌ی کاشت درختان به گفت‌و گو نشستیم و در آخر نهالی در باغچه انجمن کاشتیم. کودکان ابتدا با مشارکت هم با بیلچه باغچه را کندند و سپس نهال را درون خاک گذاشتند و نوبتی به درخت‌شان آب دادند.
پس از گذشت سی روز، در روزهای اول بهار، نهال بچه ها جوانه زده بود و کودکان از دیدن جوانه‌ها کلی ذوق کرده بودند.