فریده گرگیج
پایه: دوم
موسسه نوید زندگی کوشا، شیرآباد، زاهدان
تعداد دانش‌آموزان ۱۸ نفر
تاریخ :۲۹/۸ تا ۲۰/۹
دراین مدت “داستانک ۲ و ۳ نخودی” کارشده است همراه با کتاب کارورزی و همینطور کلمات هم‌معنی و متضادها با نقاشی آموزش داده شد.
حالات چهره همراه با کاردستی آموزش داده شده و بچه ها به راحتی حالات چهره خود را درموقعیت‌های متفاوت می‌دانند. روان خوانی نیز کار شده است.

املا و تکلیف بچه‌ها دراین هفته این بود که هر کدام نام برنامه‌ی مورد علاقه‌ی خود (کارتون) و هرنوع برنامه‌ای راکه دوست داشتند و دنبال می‌کردند، دردفترچه‌ی خود بنویسند، بچه‌ها این کار رابه خوبی انجام دادند

ریاضی علاوه برجمع و تفریق عددهای یک رقمی که به روش محور و چوب‌خط بود، همراه با بازی و کاردستی انجام شد و جمع و تفریق عدد دورقمی نیز تدریس شد.
برنامه ۲ دقیقه ای برای رفع خستگی بچه‌ها هر روز در کلاس اجرا می‌شود.
کتاب “خانم زری به گردش می‌رود” را برای بلندخوانی این هفته انتخاب کردیم و فعالیت بعد از بلندخوانی توسط خانم نوری با عکس گرفتن از کتاب و  توالی توسط بچه‌ها انجام گرفت.