استان کرمانشاه، شهرستان ثلاث باباجانی، کتابخانه با من بخوان ثلاث باباجانی

کتابداران:هدی حسینی،رقیه امیری؛شیوا تیموری

تاریخ:۱۴۰۰/۹/۲۹

امروز پسربچه‌ها و دختربچه‌های زیادی به کتابخانه  آمده بودن بنابراین به دو گروه تقسیم‌شان کردیم.  پسربچه‌ها را من هدایت‌شان کردم و دختربچه‌ها را خانم تیموری و چون فرداشب یلدا بود بنفشه های عمو نوروز رو درهر دوقسمت بلند خوانی کردن قسمت بچه‌ها رو درسا بلندخوانی کرد و قسمت پسرها رو آژوان و در مورد کتاب گفتیم عمو نوروز نمادبهار وننه سرما نماد زمستان و خواب است کشمکش و کشش میان این دو داستان پیوند خواب با بیداری مرگ با زندگی و گرما و سرما و… است و در مورد شب یلدا و مراسمات و میوه‌های مخصوص این روز و… صحبت کردیم و اینکه فرداشب مراسم شب یلدا را داریم. برای فعالیت کاردستی‌های شب یلدا را با گروهی از بچه‌ها درست کردیم چون لازم داشتیم برای شب یلدا.

درآخر کتاب‌ها را ثبت کردیم که بچه‌ها بردند و نظافت کتابخانه را انجام دادیم.