مکان: استان کرمانشاه، پاوه، باینگان، کتابخانه با من بخوان باینگان
نام کتابداران: سونیا اله‌ویسی، نادیا حسینی
نام کتاب: بنفشه‌های عمو نوروز
تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۲۰

امروز به مناسبت آغاز سال نو کتاب “بنفشه‌های عمو نوروز ” را بلندخوانی کردیم، با بچه‌ها درباره آیین نوروز صحبت کردیم. هر کدام از تجربه‌هایی که داشتن مثل  سبز کردن دانه گندم، تمیز کردن خانه، آماده کردن سفره هفت‌سین، برپا کردن آتش، خرید لباس نو،سفر و… مطلبی را بیان می‌کردند، با هم در مورد اینکه چه کشورهایی جشن نوروز رو برگزار می‌کنند و دلیل برگزاری این جشن‌ها گفت‌و گو کردیم. کودکان این کشورها رو خوب نمی‌شناختند و اطلاعی از تاریخچه نوروز  نداشتند. تلاش می‌کردند با حدس زدن به پرسش‌ها پاسخ بدهند. من هم سعی می‌کردم به حرف‌هایشان خوب گوش بدم و مطالب درست و کامل را برایشان توضیح بدهم.  در ادامه  با نشان دان تصویر روی جلد بلندخوانی را شروع کردیم، برخی کلمه‌ها و جمله‌ها را برای بچه‌ها توضیح می‌دادم. پس از داستان  از بچه‌ها پرسیدم:«ننه سرما کجا زندگی می‌کرد؟ چرا ناراحت بود؟ عمو نوروز چکار کرد؟ تونستن همدیگر را ببینند؟»  و هر کدام از بچه‌ها پاسخی می‌دادند. با دو تا از کارتن‌هایی که داشتیم قرار شد که سرزمین زمستان و سرزمین بهار را بسازند. کودکان پیشنهاد دادن بعد ساختن نمایشی رو هم اجرا کنند.