مکان: استان کرمانشاه، شهرستان دالاهو، کتابخانه با من بخوان ریجاب
مربیان: فریبا زارعی و هدی خاطری
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

امروز آقای صدیقی مهمان ما در کتابخانه بودند و کودکان از قبل اطلاع داشتند، برای همین مشتاقانه به کتابخانه آمدند.

زمانی که آقای صدیقی آمدند، از همه کودکان  در مورد کتاب‌های خوانده شده و نویسنده مورد علاقه‌شان و کتابی که از نظرشان خیلی جالب بوده صحبت کردند و کودکان را در راه کتاب‌خوانی بیشتر تشویق کردند و بعد از آن کتاب‌ها و پوسترها را به افراد جایزه کرم کتاب تقدیم کردند.
بعد از اینکه عکس یادگاری گرفتیم اکثر کوکان به خانه برگشتند.
بعد از آن آقای صدیقی جلسه‌ای هم با مادرها داشتند که در مورد اهمیت طرح خواندن با خانواده صحبت کردند و همچنین بعضی از سوالات و مشکلات مادرها در رابطه با بسته‌ها را حل کردند.
با دو نفر از کودکان  مریم و یمنا کمی صحبت کردند، مخصوصا مریم که دختری خجالتی است و به زور صحبت می‌کرد و آقای صدیقی او را تشویق می‌کردند.
در آخر آقای صدیقی با ما در مورد امور کتابخانه صحبت کردند.