موقعیت مکانی : کرمانشاه، جوانرود، روستای سرخه‌بان
نام کتابداران:
سارینا کنعانی، اژین عبداللهی
تاریخ:  
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نام کتاب: 
گوریل و دوست کوچکش، پی و فی کجا هستند

امروز طبق روال همیشه قبل از شروع هر کاری به ثبت کتاب‌های برگشتی پرداختیم و چون امروز تعداد کودکان زیاد بود، آن‌ها را به دو دسته تقسیم کردیم،دسته اول کودکان هفت‌سال و دسته دوم کودکان نه سال بودند.
تصمیم گرفتیم تا کتاب گوریل و دوست کوچکش را برای کودکان دسته اول بلندخوانی کنیم.
طبق معمول قبل از شروع بلندخوانی کتاب را به کودکان معرفی کردیم و به آن‌ها نشان دادیم تا بعد از دین تصویر روی کتاب، داستان را پیش‌بینی کنند.
برای گروه دوم کتاب پی و فی کجا هستند را بلندخوانی کردیم، که با استقبال کودکان مواجه شدیم.
در آخر تعدادی از کودکان کتاب مورد علاقه خود را برداشتند و شروع به خواندن آن‌ها کردند و بعد آن‌ها را به امانت بردند.