موقعیت مکانی : کرمانشاه، جوانرود، روستای سرخه‌بان
نام کتابداران:
سارینا کنعانی، اژین عبداللهی
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
نام کتاب:
صبح‌بخیر خرگوش کوچولو، المر

امروز تعداد زیادی از کودکان به کتابخانه آمده‌ بودند، بنابراین کودکان را براساس گروه سنی جدا کردم.
گروه اول کودکان ۷ تا ۹ سال بودند که خودم (اژین عبداللهی) کتاب صبح‌بخیر خرگوش کوچولو را برایشان بلندخوانی کردم که با استقبال کودکان مواجه شدم.
گروه دوم کودکان ۱۰ و ۱۱ سال بودند که مسئولیت آن‌ها با سارینا کنعانی بود و به اصرار کودکان، خانم کنعانی کتاب المر را برایشان بلندخوانی کرد، هنگام بلندخوانی کودکان گفتند که المر چقدر خوش‌شانس است که با بقیه فیل‌ها فرق می‌کند.
در آخر کتاب‌هایی که کودکان به امانت برده بودند را ثبت کردیم و به همرا گروه جدید کودکان کتابخانه را مرتب کردیم.