موقعیت مکانی : کرمانشاه، جوانرود، روستای سرخه‌بان
نام کتابداران:
سارینا کنعانی، اژین عبداللهی
تاریخ:  
۱۴۰۰/۱۱/۲۳
نام کتاب:
افسانه درخت خرما و بزی

امروز بعد از آمدن کودکان، افسانه درخت خرما و بزی را برای آن‌ها بلندخوانی کردیم.
که با استقبال کودکان مواجه شدیم.
ابتدا کتاب را به آن‌ها نشان دادیم و نام نویسنده را به کودکان گفتیم.
سپس از آن‌ها خواستیم تا برداشت خود از تصویر روی جلد کتاب را به ما بگویند.
پس از بلندخوانی کودکان لطیفه‌های جالبی تعریف کردند و با هم خندیدیم.
در آخر کتابخانه را مرتب کردیم و جارو زدیم.