موقعیت مکانی : کرمانشاه، جوانرود، روستای سرخه‌بان
نام کتابداران:
سارینا کنعانی، اژین عبداللهی
تاریخ: 
۱۴۰۱/۱/۲۰
نام کتاب:
رفتم به باغی

امروز تصمیم داشتیم کتاب رفتم به باغی را برای کودکان بلندخوانی کنیم. بنابراین من و خانم کنعانی زودتر از کودکان به کتابخانه رفتیم تا برچسب‌های کتاب‌ها را درست کنیم.
بعد از آمدن کودکان از آن‌ها خواستیم تا بنشینند و ما کتاب را برای آن‌ها بلندخوانی کنیم.
پیش از شروع بلندخوانی عکس روی جلد کتاب را به کودکان نشان دادیم و از آن‌ها خواستیم تا داستان را حدس بزنند و هر کدام جواب‌های متفاوتی دادند.
سپس شروع به بلندخوانی کتاب کردیم که با استقبال کودکان مواجه شدیم.
بعد از اتمام بلندخوانی، کودکان با چوب بستنی و کاغذرنگی کاردستی درست کردند.
در آخر کتابخانه را مرتب کردیم.