مکان: کتابخانه‌ پرنده قرمز، روستای قاسم‌آباد تهرانچی
تاریخ: ۱۶/۳/۱۴۰۱
نام کتابدار: مریم سادات زواره
نام کتاب: فراتر از یک رویا

امروز با تاخیر به مناسبت روز دوچرخه‌سواری که ۱۳ خرداد بود و کتابخانه ما تعطیل، تصمیم گرفتم کتاب «فراتر از یک رویا» را برای بچه ها بلندخوانی کنم و موضوع کتاب را به این روز پیوند بزنم. هر چند از این کتاب موضوع دیگری دارد.

ابتدا بچه‌ها که جلد صفحه کتاب را دیدند و اسم کتاب را برای آن ها خواندم فکر کردنا درباره کسی هست که رویایی در سرش دارد یا می‌خواهد در مسابقه‌ی دوچرخه‌سواری شرکت کند.

بعد که برای بچه‌ها کتاب را خواندم بچه‌ها موضوع آن را فهمیدند. من بیش‌تر درباره‌ی دوچرخه صحبت کردم و از موضوع اصلی کتاب فاصله گرفتم. درباره‌ی دوچرخه با بچه‌ها گفت‌و‌گو کردیم که دوچرخه سواری یک ورزش است. ورزشکاران می‌توانند با دوچرخه روی صخره‌ها بروند، در شیب‌های تند به‌سختی می‌شود دوچرخه‌سواری کرد یا برای مسیر‌ها کوتاه می‌شود از دوچرخه استفاده کرد.

یکی از بچه‌ها گفت پدر من  وقتی می‌خواهد سر زمین کشاورزی برود با این‌که موتور دارد از دوچرخه استفاده می‌کند. به‌خاطر این‌که بدنش سالم بماند. معصومه هم گفت: پدر من بنا است و با دوچرخه سرکار می‌رود.

هر کدام از بچه‌ها استفاده‌ای ‌ای از دوچرخه رو گفتند. از پیش به بچه‌های گفته بودم اگر می‌توانند دوچرخه‌های‌شان را با خود بیاورند. پس از بلندخوانی با هم به حیاط کتابخانه رفتیم و مسابقه‌ی دوچرخه‌سواری گذاشتیم که به بچه‌ها خیلی خوش گذشت.

کتاب «فراتر از یک رویا» را از هدهد خریداری کنید.