نام کتابخانه: کتابخانه‌ی «آسمان» شهر طبل
نام کتابدار: عایشه گرشناسان
تاریخ: تیرماه ۱۴۰۱
نام کتاب: هیولای سبز دریا را نجات می‌دهد

ابتدا کتاب «هیولای سبز دریا را نجات می‌دهد» را برای بچه‌ها بلند‌خوانی کردم و بعد از آن در مورد تجزیه‌ی پلاستیک‌ها بر روی زمین صحبت کردیم‌. ابتدا این موضوع را نمی‌پذیرفتند و پلاستیک‌های‌شان را دوست داشتند و می‌گفتند از پلاستیک‌ها استفاده می‌کنند اما آن‌ها را در طبیعت رها نمی‌کنند. ولی وقتی از آن‌ها خواستم که با دستان کوچک خودشان و با پارچه‌هایی که با خود آورده بودند کیسه‌‌های پارچه‌ای بسازند، موضوع برای‌شان جالب و جذاب شد.

یکی از بچه‌ها گفت: خانم مربی این‌جا هم کتابخانه هست و ما کتاب می‌خوانیم و هم خیاطی کردن را یاد می‌گیریم. هر کدام‌شان می‌خواستند زیباتر از یکی دیگر بسازند. با کمک و همکاری یکدیگر تعدادی کیسه‌ی پارچه‌ای آماده کردند.

جالب‌تر این‌جا بود که یکی از بچه‌ها می‌خواست برای خواهرش هم درست کند و به خانه ببرد. ولی فرصت و محدودیت زمان این اجازه را نمی‌داد. این جای امید داشت که او به خانه برود و از بزرگ‌ترها بخواهد با او همراه شوند و کیسه‌ی پارچه‌ای بدوزند.

در آخر بعد از رفتن بچه‌ها، وقتی در حال تمیز و مرتب کردن کتابخانه بودم، متوجه پلاستیک‌های شدم که روی میز رها شده بودند. بچه‌ها کتاب‌ها و وسیله‌هایی که به همراه داشتند را در کیسه‌های پارچه‌ای خود گذاشته بودند.

کتاب «هیولای سبز دریا را نجات می‌دهد» را می‌توانید از هدهد خریداری کنید.