مکان: استان کرمانشاه، شهرستان سرپل‌ذهاب، کتابخانه هیوا

مربی: شکوفه امیریان

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

امروز بلندخوانی کتاب «سنجاب ترسو به اردو می‌رود» را انجام دادیم، درحین بلندخوانی از بچه ها پرسیدم: «بچه‌ها شما که به اردو می‌روید چی می‌برید؟ چند قطعه از وسایل‌تان با سنجاب داستان هماهنگ بوده؟»

نکته جالب این بود که بجز خورا‎‌کی وتوپ، اصلا بفکر بردن وسایل دیگر نبودند.

بعداز بلندخوانی بازی «حدس بزن چی کشیدم» را انجام دادیم. به این صورت که روی چسب نقاشی می‌کشیم ‌‌‌و بعدبا چراغ‌قوه بچه‌ها تصویر نقاشی را نمایش می‌دادم و آنها حدس می‌زدند که چی کشیدند.