نام کتابخانه: کتابخانه‌ی «آسمان»، شهر طبل
کتابداران: عایشه گرشناسان
نام کتاب: چند تا درخت
تاریخ: اسفند ۱۴۰۰

امروز تصمیم گرفتم برای گروه سنی ۷تا ۱۰ سال به مناسبت روز درختکاری بلندخوانی داشته باشم .که باز هم با تعداد خوبی از بچه ها همراه شدیم و با کمک همیاران کتابخانه که تعدادی از نوجوانان هستند، روز خوبی را در کنار بچه‌ها گذراندیم .

ابتدا کتاب را بلند خوانی کردم  و با همراهی بچه‌ها کتاب را به پایان رساندم. وقتی کتاب به پایان رسید و خواستم کتاب را ببندم یکی از بچه‌ها با صدای بلند گفت: «یک نفر داخل کتاب هست!!» همه متعجب شده بودند ولی یک‌بار دیگر صفحه‌ی آخر کتاب را نگاه کردم و متوجه شدم آیدای ۷ ساله‌ی ما عکس نویسنده کتاب را دیده است. این شد که در مورد نویسنده کتاب، آقای باروکس، برایشان خواندم و کتاب برایشان بیش‌تر جذاب شد. دوستان آیدا به خاطر دقت‌اش، بدون آن‌که من بگویم، تشویق‌اش کردند .

بعد از بلندخوانی چون خواستم بچه‌ها حس همکاری را یاد بگیرند و همه به نظرات همدیگر احترام بگذارند گروه‌هایی را تشکیل دادیم که نوجوانان و همیارها در هر گروهی قرار گرفتند و با کمک و همکاری بچه‌ها کاردستی‌هایی از درخت‌ها ساختند. حس همکاری خوبی بین همه بچه‌ها  به‌وجود آمد. هر همیاری در نظم‌دهی و تشویق اعضای گروهش فعال بود.

خانم گرشناسان به مناسبت روز درختکاری برای دیگر گروه‌های سنی هم نشست بلندخوانی برگزار کردند. کلیپ کوتاهی از این نشست‌ها را اینجا ببینید.