استان هرمزگان، جزیره قشم، درگهان، ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰

نام کتابخانه: : کتابخانه کودک محور نوید وحی درگهان

نام مربی: خانم فرشته تورنگ

نام کتاب: کتاب کمی گم شده‌ام

گزارش‌کار از زبان مربی:

همراه بچه‌های عزیزمون شدیم تا یکی دیگر از روزهای هفته ی کتاب و کتابخوانی را با هم بگذرانیم و این بار به سراغ کتاب کمی گم شده‌ام‌ رفتیم و این کتاب را برای بچه‌ها بلندخوانی انتخاب کردم.

قبل از اینکه خواندن کتاب را شروع کنیم، با یک جغد عروسکی به همراه کتاب واژه‌نامه چیستانی تصویری پیش بچه‌ها رفتم و از آن‌ها درمورد عروسکی که دستم بود، پرسیدم و این که آیا تا به حال از نزدیک جغد دیده‌اند؟ تعدادی از بچه‌ها، قبلا باغ پرندگان رفته بودند و این پرنده زیبا را از نزدیک دیده بودند و من هم مثل بچه‌های گلمون این پرنده زیبا را در باغ پرندگان واقع در اصفهان دیده بودم.

بعد از صحبت کردن از خاطراتمان در مورد دیدن این پرنده‌ی قشنگ از روی واژه‌نامه اطلاعاتی را در مورد جغد برای بچه‌ها خواندم تا کامل آشنا شوند.

سپس به همراه عروسک دستکشی جغد، کتاب را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و بچه‌ها خیلی ذوق می‌کردند، تصاویر کتاب بسیار زیبا هستند و دارای متن کمی است، بچه‌ها خیلی قشنگ همراهی می‌کردند و کامل داستان کتاب را با نگاه به تصاویر دنبال می‌کردند.

پس از بلند خوانی کتاب برای بچه‌ها در مورد گم شدن و این که برای این که گم نشوند بهتر است آدرس را
بلد باشند، توضیحاتی دادم و از بچه‌ها نام پدر و مادرشان و آدرس منزلشان را پرسیدم تا بچه‌ها بیشتر متوجه شوند.

پس از خواندن کتاب و گفت وگو در مورد کتاب همراه بچه‌های گلمون نمایش اجرا کردیم.