استان هرمزگان، جزیره‌ی قشم، روستای هلر، ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

نام کتابخانه: کتابخانه کودک محور هلر

نام مربی: عایشه رحیمی، فاطمه عبداللهی

نام کتاب: کتاب گاوی که از درخت بالا می‌رفت

گزارش‌کار از زبان مربی:

ابتدا جلد کتاب گاوی که از درخت بالا می‌رفت را به بچه‌ها نشان دادم و در مورد تصویر جلد گفت‌وگو کردیم. بچه‌ها از دیدن گاو آویزون از درخت متعجب شدند. بعد شروع کردیم به خواندن کتاب. در طول خواندن هم کودکان متعجب می‌شدند و پرسش‌هایی برای‌شان پیش می‌آمد.

بعد از اتمام کتاب بچه‌ها در مورد خاطرات و اتفاقات عجیبی که براشون افتاده بود و باعث شده بود موفق‌تر شوند یا بر ترس‌شان غلبه کنند، گفتند و شنیدند و پس از آن هر کدام نقاشی دنیای عجیب و غریب از نگاه خودشان را کشیدند.