استان خوزستان، شهرستان شوشتر گوریه، ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰

محل اجرا: کتابخانه کودک محور

نام مربی: آمنه پورتقی

نام کتاب: گنجشک بال وپر داشت، به به لیمو وکاکلی

گزارش کار از زبان مربی:

امروز به مناسبت روز جهانی کامی شی بای از بین دو کتاب به به لیمو وکاکلی و گنجشک که بال وپر داشت ،کتاب گنجشک که بال و پر داشت را برای بچه‌ها انتخاب کردم .ریسان به همراه مادرش به کتابخانه آمد و همچنین مایده که چندروز غیبت داشت، با اصرار مادرش به کتابخانه آمده بود. وقتی میخواستم شروع به بلندخوانی کنم مادر ریسان و مایده کتاب را در دستم دیدند و ازمن پرسیدند که این کتاب چقدر بزرگ است. سپس برایشان توضیح دادم که این یک سبک از قصه گویی است که در کشور ژاپن رایج است و به آن کامی شی بای می‌گویند ،کامی به معنی کاغذ و شی‌بای به معنی نمایش هستند .بعد با همکاری مادرها بچه‌ها روی بالشتک‌ها نشستند و بعد از نشان دادن جلد کتاب به بچه‌ها ریسان پسر پرانرژی و وابسته به مادر که اکثرا وقت‌ها به بلندخوانی گوش نمی کرد گفت که خانه‌ای را می‌بینم که از آن دود درمی‌آید و گنجشک به طرف همان خانه پرواز می کند، بقیه کودکان صبحت‌های ریسان را تایید کردند. سپس یوسف به زبان عربی گفت که مادربزرگ نشسته و یکی دیگر از کودکان گفت قابلمه‌اش را هم روی بخاری گذاشته و غذا درست کرده. مبینا ازمن پرسید که پیرزن چه‌کاری می‌کند و  من در پاسخش گفتم که قالی می‌بافد.  تعدادی از کودکان در هنگام بلندخوانی عادت دارند که بلند شوند و خیلی نزدیک به کتاب باشند، امروز هم این عادت را تکرار کردند که ‌نرگس دختر خوش‌زبان، که بعضی وقت‌هابه همراه برادرش به کتابخانه می‌آیند، به زبان عربی گفت چرا بچه‌ها بلند می‌شوند.

.درپایان متاسفانه وقت نشد که فعالیت در رابطه با کتاب انجام دهیم

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید