استان تهران، حسن‌آباد فشافویه، دبستان جمال‌الدین افغانی

نام آموزگار:فاطمه واعظ

پایه تحصیلی :دوم و سوم

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

نام کتاب : یک داستان محشر

برای چندمین بار بچه‌ها خواستند که کتاب «یک داستان محشر» را برایشان بخوانم.

جالب بود که بعد از خواندن شناسنامه کتاب بچه‌ها این دفعه متوجه شدند که نویسنده و تصویرگر داستان یک نفر هست و با هیجان گفتند که خانم این نویسنده تصویرگر هم هست. برای من شاید اولین بار که خواستم کتاب رو برای بچه‌ها خیلی راحت تر بود چون دوست داشتند زودتر پایان داستان رو متوجه بشوند اما بلندخوانی‌‌های بعد در هر صفحه مکث زیادتری می‌کردند و هر بار به یه چیز تازه تری اشاره می‌کردند. و انگار نه فقط برایشان خسته‌کننده نبود بلکه جذاب‌تر هم می‌شد.

و اینکه می‌گویند کتاب خوب لایه لایه است اینجا متوجه شدم چون در هر بار بلندخوانی حرفی برای گفتن دارد و با تکرار خواندن زاویه دید را تغییر می‌دهد.