موقعیت مکانی : کرمانشاه، جوانرود، روستای سرخه‌بان
نام کتابداران:
سارینا کنعانی، اژین عبداللهی
تاریخ: 
۱۴۰۱/۱/۲۴
نام کتاب:
یک داستان محشر

امروز قبل از شروع بلندخوانی کتاب، کتاب‌های برگشتی را ثبت کردیم.
سپس تصمیم گرفتیم کتاب یک داستان محشر را برای کودکان بلندخوانی کنیم.
طبق روال همیشه قبل از شروع بلندخوانی عکس روی جلد کتاب را به کودکان نشان دادیم و از آن‌ها خواستیم تا داستان کتاب را پیش‌بینی کنند.
شروع به بلندخوانی کتاب کردیم که کودکان مشتاقانه به آن گوش می‌دادند.
بعد از اتمام بلندخوانی، کودکان تمایل به درست کردن کاردستی داشتند،بنابراین تصمیم گرفتیم در مورد بازیافت با کودکان صحبت کنیم تا با وسایل دور ریختنی کاردستی درست کنند.
کودکان تصمیم گرفتند تا با سی‌دی کاردستی درست کنند همچنین دو نفر از نوجوانان با نمد کیف درست کردند.