موقعیت مکانی: تهران (خاوران)، ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

نام مربی: لیلا عسگری

نام کتاب: لولوپی، نخودی

شرح فعالیت از زبان مربی:

 تدریس واک (و) و (پ) با این تفاوت که بچه‌ها این دو واک را خودشان تدریس کردند، انجام شد و من فقط هدایتشان کردم به این صورت که هر دانش‌آموز یک چیستان برای بچه‌ها می‌گفت و بچه‌ها حدس میزدند و بخش میکردند و من پای‌تخته می‌نوشتم. خیلی روز شاد و پرانرژی شده بود و بچه‌ها کلی کیف کردند و خندیدند.
داستان نخودی درس (پ) و (و) را خواندیم و کلمات جدید و اضافه را پیدا کردیم.
کتاب کارورزی نخودی تا درس (پ) انجام شد.
آموزش جدول سودوکوی چهارتایی و نه‌تایی آموزش داده شد و تمرین اضافه در کتاب انجام شد.
درست کردن کارت پستال برای مادران و صحبت درباره مقام والای زن و خواندن شعر برای روز مادر نیز انجام شد.
سپس داستان لولوپی را خواندیم.
بعد از خواندن داستان‌ها از بچه‌ها می‌خوام که خلاصه‌ داستان را به‌صورت گروهی بگوید و درباره داستان بحث می‌کنیم. در حالی که داستان را می‌خواندم به اینجا رسیدم که لولوپی رنگ عوض کرد، یکی از دانش‌آموزان که در داستان‌گویی بسیار پیشرفت کرده گفت خانم رنگ عوض می‌کنه چون کوزه‌اش رنگ و وارنگ بود و من خودم تازه به این نکته رسیدم و برام جالب بود.
بازی جملات بهم ریخته با اشکال هندسی انجام شد، به این صورت که اشکال را می کشیدم و  بالای هر شکل کلمه‌ای می‌نوشتم و بعد کلمات را پاک می‌کردم و بچه‌ها باید یادشان می‌ماند که بالای هرشکل چه نوشته بود و یا برعکس اشکال را پاک میکردم.
در آخر نمایش لولوپی را انجام دادیم.