استان کرمانشاه، شهرستان ثلاث‌باباجانی، کتابخانه با من بخوان ثلاث‌باباجانی

کتابداران:هدی حسینی،رقیه امیری،شیوا تیموری

تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۴

امروز که بچه‌ها آمدند وکتاب‌ها را ثبت کردیم یکی از کودکان گفت: «جم جمک برگ خزون رو امروز بخوانیم.» بچه‌ها هم موافقت کردند و خانم تیموری بلندخوانی کردن کتاب یک ترانه-متل هست (متل بیان کوتاه وساده‌ی ماجراهایی است که به دنبال هم می‌آیند) متل جم جمک برگ خزون در هر منطقه به روش‌های مختلفی اجرا می‌شود که بچه‌ها درکنار هم بیشتر شبانه مشت‌های گره کرده خودشان رو روی هم قرار می‌دهند و شعر

جم‌جنگ برگ خزون

مادرم سیمین خاتون

گیس داره قدکمون

از کمونم بلندتر

از شبق  مشکی‌تره

و الی آخر که دراین میان و خواندن‌ها دست هر کس لرزید و افتادپایین بازنده است و از بازی بیرون می‌رود. و همه رو برای بچه‌ها گفتیم و توضیح دادیم که یکی از بچه‌ها گفت:«ما این گره کردن دست رو انجام می‌دهیم و روی هم قرار می‌دهیم ولی شعر تاپ تاپ خمیر، شیشه و پنیر،دست کی بالا را میخوانیم.»

و بعد با کودکان به نوعی پوستر یا ماکت یکی از صفحات کتاب رو با مقواهای رنگی درست کردیم که در صفحه دختر و درخت و خانه و گاو و مرغ و… وجود داشت که تقسیم کار کردیم و هر کدوم تیکه‌ایی را درست کردند و در آخر که همه کارها را تموم کردند روی مقوا کارهای همه را چسباندیم.