فعالیت کلاس بازمانده از تحصیل پایه اول خانه کوشا جهادآباد.

تاریخ ۲۰ و ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

تعداد دانش‌آموزان ۲۵ نفر

کتاب رفتم به باغی/ نویسنده محمد هادی محمدی تصویرگر پرستو حقی

فعالیت پیش از بلندخوانی

آماده‌سازی دانش‌آموزان برای نشست بلندخوانی

بحث و گفت‌وگو در مورد جلد و تصاویر روی کتاب با دانش‌آموزان.

آشنایی با متل‌ها.

معرفی نام کتاب و نویسنده و تصویرگر کتاب رفتم به باغی

بلندخوانی داستان

بحث و گفت‌وگو در مورد داستان و تصویر‌خوانی

ایجاد فضای پرسش و پاسخ. بچه‌ها از تجربه‌های خود می‌گفتند که در باغ بازی و شادی می‌کردند.

هیچکدام از بچه‌ها تا کنون نه کلاغی از نزدیک دیده بودند و نه دیوی… اما صدای غار غار کلاغ را خوب در می‌آوردند.

در مورد متل‌ها گفتم و بچه‌ها متل‌های بلوچی خود را که از مادران و پدران خود یاد گرفته بودند بیان کردند.

فعالیت پس از بلندخوانی

درست کردن ماسک کلاغ و الاغ با کمک بچه‌ها

درست کردن عروسک‌های سنتی توسط خود بچه‌ها.

آماده‌سازی صحنه نمایش

اجرای نمایش

(بلندخوانی کتاب توسط مربی انجام شد. بچه‌ها در اجرای نمایش و آماده‌سازی صحنه با مربی همکاری و همراهی داشتند)

بچه‌ها از اینک ه در صحنه نمایش بودند خوشحال بودند. عروسک‌های سنتی خود را با علاقه و میل درست کرده بودند.

با عروسک‌های خود همذات‌پنداری می‌کردند. و در هنگام اجرا آنها را به حرکت درآوردند تا حس بازی کردن در باغ را با هم در دلشان شکوفا کنند.