موقعیت مکانی: تهران، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بازار

نام آموزگار:محبوبه اخلاصی

تاریخ:۱۴۰۱/۱/۲۰تا۱۴۰۱/۱/۲۴

برنامه ما پس از تعطیلات عید جهت آمادگی بچه ها برای امتحانات ورودی نهضت ۲ فعالیتهای ما حول مرور و تکرار دروس است.

گفتن دیکته‌های روزانه و مشق در کلاس البته نه به صورت فشرده و گونه‌ای که برای کودک آزاردهنده باشد، جهت تقویت نوشتن و خواندن کودکان، تکرار مباحث ریاضی از ابتدای کتاب و نگارش‌های مربوط به کتاب نخودی، در خلال این تمرین و تکرارها بلندخوانی به طور مرتب انجام می‌شود. جهت تقویت سایر مهارت‌های کودکان  فعالیت‌هایی نیز در پیوند با کتاب  انجام می‌دهیم، از جمله اجرای نمایش، گفتگو در ارتباط با مفاهیم، کلاژ و کاردستی.

این هفته امتحان املا نیز برگزار شد و سعی در این است در هفته پیش‌رو نیز سایر امتحانات برگزار شده و با برنامه مشخص‌تر و پرانرژی به استقبال فصل جدید همراهی با کودکان برویم.