استان لرستان، شهرستان دورود، مهر ۱۴۰۰

انجام دهنده: مریم احمدی (همیار نوجوان کتابخانه)

نخستین کتابخانه‌ی‌ سیار وابسته به کتابخانه‌ی مهرآفاق در منطقه‌ی ناصرالدین دورود لرستان آغاز به کار کرده است.

روستای ژان ۵ کیلومتر با محل کتابخانه‌ی مهرآفاق فاصله دارد. مریم احمدی نوجوان کتابخوانی از اهالی این روستاست که خود و خواهرش عضو کتابخانه‌ی «با من بخوان» هستند. او از پیشنهاد کتابدار برای ترویج کتابخوانی در روستایشان استقبال کرد و اینک یکی از همیاران نوجوان گروه بزرگ «با من بخوان» است.

مریم یک کتابخانه دیواری را به همراه تعدادی کتاب برای گروه‌های سنی مختلف از کتابخانه امانت گرفته است تا آن‌ها را در اختیار کودکان روستای ژان قرار دهد. قرار است او هر چند وقت یک بار به کتابخانه بیاید و این کتاب‌ها را با کتاب‌های جدید جایگزین کند.