اجرای نمایش مرغ سرخ پا کوتاه، کتابخانه آوا، اسلامشهر تهران

پایه: اول

تعداد دانش‌آموزان : ۳۸ نفر

آموزگار : خانم قرداشخانی

دبستان: امام صادق

تهران، اسلامشهر، کتابخانه‌ی آوا

مرغ سرخ پاکوتاه، افسانه‌ای منظوم است. این کتاب کودکان را با مراحل پخت نان آشنا می‌کند. هم‌چنین برای تقویت روحیه‌ی همکاری و کار گروهی، آشنایی با ابزارهای کشاورزی، استفاده‌ی درست و به اندازه از نان مناسب است. این کتاب را همچنین می‌توان در زمان تدریس واک نـ  ن  استفاده کرد. آموزگار کتابخانه‌ی آوا اسلامشهر از این کتاب را بلندخوانی کرد و نمایشی در پیوند با کتاب ترتیب داد. این تجربه را در ادامه بخوانید:

این کتاب را با تدریس واک نـ  ن  کتاب فارسی پای‌ ی اول تلفیق نموده و برای ایجاده انگیزه در تدریس نـ ن  که کلید واژه ی آن ” نان ” است بسیار مناسب دانستم به همین دلیل فعالیت در پیوند کتاب مرغ سرخ پا کوتاه را  اجرای نمایش انتخاب کردم. شخصیت‌های اصلی داستان را به صورت عروسک‌های نمدی تهیه کرده و از ماکت مزرعه به عنوان صحنه‌ی نمایش استفاده کردم. از قبل با تعدادی از اولیای کلاسم  که در پخت نان، کیک،شیرینی مهارت داشت هماهنگی‌های تهیه صبحانه و پخت نان را انجام دادم.

به دلیل داشتن چند فعالیت بصورت همزمان  فضای نمازخانه را مناسب‌تر از   کتابخانه دانستم. دانش‌آموزان با نظم وارد نماز خانه شدند چند حرکت تن آرامی جهت گرفتن انرژی و آماده شدن برای کتاب خوانی طراحی کردم.حلقه‌ی بلندخوانی زده شد. چند نفر از دانش‌آموزان برای شخصیت‌های سگ، گربه، اردک و اولیای کلاسم خانم محمودیان برای شخصیت مرغ سرخ انتخاب شدند و همزمان با خواندن کتاب، آن‌ها عروسک‌ها را به نمایش در می آوردند. بعد از اتمام نمایش، پرسش‌هایی مانند شخصیت‌های اصلی کتاب چه کسانی بودند، داستان در کجا رخ داده بود، در داستان چه مشکلی ایجاد شد، چگونه مشکل حل شد ، آیا مرغ سرخ کار خوبی کرد به سگ، گربه و اردک نان نداد؟ چرا؟ اگر شما جای مرغ بودید چه می‌کردید؟ تا حالا درخواست کمک از دوستانتان داشتید؟و… از دانش‌آموزان پرسیده شد. همین پرسش‌ها گفت وگو پیرامون کتاب را فراهم کرد. در انتها خانم محمودیان تهیه خمیر و پخت نان را بصورت حقیقی انجام داد. بچه‌ها نان داغ با نیمرو و پنیر را به عنوان صبحانه‌ی دورهمی میل کردند و اینگونه  یک روز شاد و خاطره‌انگیز در کنار دانش‌آموزان و اولیای نازنین کلاسم برای ما رقم خورد.