هسته اولیه شکل گیری این برنامه از کجا و چه موقع آغاز شد؟ و شامل چه بخش ها و یا قسمت هایی است؟

موسسه نهادی غیر دولتی و ناسودبر است که در سال ۱۳۷۹ به شکل رسمی ثبت و راه اندازی شده است. این نهاد پس از سال ها کار پژوهشی و انتشار مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات کودکان و اجرای پروژه کتابک (ketabak.org) به عنوان پایگاه مجازی ترویج خواندن که یکی از پربیننده ترین سایت ها در زمینه آشنایی با فرهنگ و ادبیات کودکان و ترویج خواندن در ایران است کم کم به این نکته پی برد که جامعه ایران به ویژه در بخش کودکان خانواده های محروم و کم درآمد به شدت در زمینه موضوع خواندن درست و بهینه با کودکان در فقر شناختی و اجرایی به سر می برد.
در کنار آن موسسه برای کمک به کودکان کار و خیابان، صندوق آموزش و توانمند سازی کودکان کار( توانک) را در سال ۱۳۸۵بنیاد نهاد. این صندوق با کمک های مردمی اداره می شود. صندوق با اهدا کتاب های مناسب به ویژه کتاب های در حوزه آموزش خلاق کودک محور مانند ( فارسی آموز نخودی) به این نتیجه رسید که در این حوزه هم فقر شناختی و فقر محتوایی کار پایدار و سازنده را با دشواری و آسیب روبه رو کرده است.
با بررسی نتایج به دست آمده از این طرح ها، موسسه از مرداد ۱۳۹۰ بر آن شد که موضوع ترویج کتابخوانی را قالب طرح “با من بخوان” گسترش دهد . موسسه امیدوار است اجرای این طرح به پرسش های اساسی افرادی که به دنبال یافتن راه های بهتر برای ترویج کتابخوانی درمیان کودکان خانواده های کم درآمدند، پاسخ گوید.
“با من بخوان” برنامه ای برای ترویج کتابخوانی با کودکان است. این برنامه بر اساس رساندن کتاب های مناسب و با کیفیت به دست کودکان و نوجوانان پایه ریزی شده است. هدف آن است که کتاب های مناسب درهر کجا، خانه یا مدرسه با کودکان خوانده شود. بزرگسال، کودک و کتاب سه سازه ی این برنامه هستند. شعار محوری این برنامه هم « همه کودکان حق دارند کتاب های با کیفیت بخوانند» است.
محورهای اصلی برنامه با من بخوان نیز از به شرح زیر است:
رساندن کتاب‌های با کیفیت به دست همه کودکان به ویژه کودکان خانواده‌های کم درآمد ،‌ کودکان محروم و کودکان در بحران
کاربرد بلندخوانی به عنوان یکی از موثرترین راه های ترویج خواندن
همراه کردن فعالیت‌های خلاق ادبی و هنری با کتابخوانی برای تاثیر عمیق تر کتاب
ترویج مهارت‌ها و ارزش‌های زندگی از راه کتاب‌خوانی
راه‌اندازی کتابخانه‌های کوچک محلی ، روستایی و آموزشگاهی با کتاب های با کیفیت
آموزش دانش پایه ادبیات کودکان و مهارت‌های بلندخوانی و‌فعالیت‌های هنری به مربیان کتاب‌خوانی
ثبت و تهیه گزارش‌ های مستند از فعالیت‌ها و نشست‌های کتاب‌خوانی

در کنار این محورها این برنامه کارگاه های کوتاه مدت ویژه آموزشی برای مربیان و کتابداران و کارگزاران در مناطق مختلف ایران برگزار می کند تا کسانی که در پیشبرد این برنامه کار اجرایی می کنند به طور کامل با هدف ها و شیوه کار با آن آشنا شوند.