موقعیت مکانی: تهران (بازار)
گروه سنی کودکان: ۷ تا ۱۶ سال
پایه تحصیلی کودکان: پایه‌های سوادآموزی یک و دو و سه
تعداد مربیان :  ۴ آموزگار
تاریخ آغاز: مهر ۹۹

نمونه فعالیت‌های انجام‌شده در مرکز بازار انجمن حمایت از کودکان کار

 • اجرای نمایش- فعالیت پس از بلندخوانی کتاب کدو قلقله‌زن/ اسفند ۱۴۰۰
  نام مربی: محبوبه اخلاصی
  مکان: انجمن حمایت از کودکان کار- مرکز بازار

 • اجرای نمایش- فعالیت پس از بلندخوانی کتاب قورباغه و آواز پرنده/ اسفند ۱۴۰۰
  نام مربی: محبوبه اخلاصی
  مکان: انجمن حمایت از کودکان کار- مرکز بازار

 • اجرای نمایش- فعالیت پس از بلندخوانی کتاب مهمان‌های ناخوانده/ اسفند ۱۴۰۰
  نام مربی: محبوبه اخلاصی
  مکان: انجمن حمایت از کودکان کار- مرکز بازار

 • ساخت صحنه و اجرای نمایش- فعالیت پس از بلندخوانی کتاب دشمن/ اسفند ۱۴۰۰
  نام مربی: محبوبه اخلاصی
  مکان: انجمن حمایت از کودکان کار- مرکز بازار

 • کانون‌های تهران/ انجمن حمایت از کودکان کار-مرکز بازار
  بلندخوانی کتاب «هزار پرنده رنگی وآهوی سرخ» به مناسبت روز آتش‌نشان/
  ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

 • کانون‌های تهران/ انجمن حمایت از کودکان کار-مرکز بازار
  بلندخوانی کتاب «هزار پرنده رنگی وآهوی سرخ» به مناسبت روز آتش‌نشان/
  ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

 • کانون‌های تهران/ انجمن حمایت از کودکان کار-مرکز بازار
  بلندخوانی کتاب «هزار پرنده رنگی وآهوی سرخ» به مناسبت روز آتش‌نشان/
  ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱