موقعیت مکانی: تهران (بازار)

گروه سنی کودکان: ۷ تا ۱۶ سال
پایه تحصیلی کودکان: پایه‌های سوادآموزی یک و دو و سه
تعداد مربیان :  ۴ آموزگار
تاریخ آغاز: مهر ۹۹