موقعیت مکانی: کرمان- بم
گروه سنی کودکان: ۵ تا ۱۰ سال
پایه تحصیلی کودکان: پیش دبستان و اول
تعداد مربیان :  ۳ آموزگار
تاریخ آغاز: مهر ۹۹