موقعیت مکانی: تهران (خاوران)

گروه سنی کودکان: ۷ تا ۱۶ سال
پایه تحصیلی کودکان: پایه‌های سوادآموزی یک و دو
تعداد مربیان :  ۳ آموزگار
تاریخ آغاز: مهر ۹۹