موقعیت مکانی: تهران (مولوی)
گروه سنی کودکان: ۷ تا ۱۶ سال
پایه تحصیلی کودکان: اول و دوم دبستان، سوادآموزی یک و دو
تعداد مربیان :  ۵ آموزگار
تاریخ آغاز به کار: مهر ۹۹

  • فعالیت پس از بلندخوانی کتاب یک ویک یه بچه و آموزش واک‌های «چ»، «ج»، «ح»، «خ»/ هفته اول بهمن ماه
    نام مربی: مشعوف
    موقعیت مکانی: مرکز مولوی