منطقه جرافیایی:  استان کرمان، بم
تعداد کودکان:  ۱۰۰
تعداد مربیان:  ۲۸
تاریخ آغاز:  ۱۳۹۱
تاریخ پایان:   ۱۳۹۳

از سال ۹۱ چهار مرکز شبه خانواده بنیاد خیریه سپهر بم با راهنمایی و هدایت انجمن دوستداران ادبیات کودکان و نوجوانان (خرد سپاهان) به طرح “با من بخوان” پیوستند.

از ابتدای سال ۹۱ تا پایان برنامه برای کودکان و نوجوانان دو دوره کتاب ارسال شد و ۲۸ مربی این مرکز در کارگاه های آموزشی با هدف‌های برنامه “با من بخوان”، روش‌های اداره‌ی نشست‌های کتابخوانی و بلندخوانی، آموزش خلاق کودک محور، بلندخوانی، فعالیت‌های پیش و پس از کتابخوانی آشنا شدند. در این طرح نزدیک به ۱۰۰ کودک و نوجوان شرکت کردند.

This post is also available in: انگلیسی