منطقه جغرافیایی: باغستان کرج
گروه سنی کودکان: ۸ تا ۱۱ سال
تعداد کودکان: ۱۱دختر
تعداد مربیان: ۲ نفر
تاریخ آغاز: اردیبهشت ۹۳
تاریخ پایان: ۱۳۹۴

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با پشتیبانی صندوق آموزش و توانمندسازی کودکان کار و محروم، پس از بازدید و آموزش مربیان موسسه خیریه دخترانه خانه مهر، برنامه با من بخوان را در این مرکز از اردیبهشت ۹۳ آغاز کردند. در این مرکز نگهداری از کودکان (پرورشگاه) ۱۱ دختر در گروه سنی ۸ تا ۱۱ سال به شکل شبانه‌روزی زندگی می‌کنند. در مدت اجرای برنامه، جلسات کتابخوانی هفته‌ای یک بار از سوی مربیان اجرا شد.

This post is also available in: انگلیسی