موقعیت مکانی: روستای رادو چاهی، زاهدان
تعداد اعضاء:
مسئول کتابخانه: جلیل بریچی
تلفن:
تاریخ آغاز به کار: 96
پشتیبان: جمعی از نیکوکاران

This post is also available in: English