موقعیت مکانی: سیستان و بلوچستان، زاهدان، منطقه چشمه زیارت، یس و پنج کیلومتری زاهدان چپ سمت چپ بعد پاسگاه دو کیلومتر خاکی، روستای حرماگی
تعداد اعضاء:
مسئول کتابخانه
: آقای فرشاد فروتن
تلفن:
تاریخ آغاز به کاراردیبشهت ۹۷
پشتیبان:خانواده‌ی سعید تجارتچی

کتابخانه کودک محور دبستان شهید مجید شهریاری اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با پشتیبانی خانواده سعید تجارتچی با حدود دویست جلد کتاب به همراه دستنامه و فعالیت در اتاق کوچکی در نزدیکی مدرسه که توسط یکی از اهالی برای برپایی کتابخانه در اختیار مدرسه قرار گرفته با مشارکت محلی راه‌اندازی شده است. مدیر-آموزگار این مدرسه آقای فروتن خود هر هفته بصورت منظم نشست بلندخوانی در کتابخانه برگزار می‌کند و فعالیت‌هایی به عنوان فعالیت پس از بلندخوانی در پیوند با کتاب با کودکان انجام می‌دهند. کتابدار کتابخانه یکی از اهالی روستاست که در کنار او دانش‌آموزان نیز بصورت چرخشی کتابدار می‌شوند و در امور بلندخوانی و امانت دادن کتاب به کودکان مشارکت می‌کنند.

This post is also available in: انگلیسی