موقعیت مکانی: سیستان و بلوچستان، زاهدان، روستای خرماگی
تعداد اعضاء:
مسئول کتابخانه: سلجوقی و طاهری
تلفن:
تاریخ آغاز به کار: اردیبهشت 97
پشتیبان: خانواده سعید تجارتچی

This post is also available in: English