موقعیت مکانی: سیستان و بلوچستان، زاهدان، روستای زردچاه، دبستان شهید مسعود علی محمدی
تعداد اعضاء: ۱۷۰ نفر
مسئول کتابخانه
: آقای صیادی
تلفن:
تاریخ آغاز به کاراردیبشهت ۹۷
پشتیبان: جهانگیر پورصمیمی

برنامه «با من بخوان» در این مدرسه از سال ۹۵ هم زمان با شروع به کار برنامه با من بخوان در زاهدان اجرا شده است. کتابخانه کودک محور دبستان شهید مسعود علی محمدی اردیبهشت ۹۷ با پشتیبانی آقای جهانگیر پورصمیمی با حدود دویست جلد کتاب به همراه دستنامه و فعالیت، با کمک آقای مرتضوی مدیر-آموزگار سابق این مدرسه راه‌اندازی شده است. امور کتابخانه با کمک مدیر این مدرسه آقای صیادی و معاون و هم چنین با کمک دانش‌آموزان انجام می‌شود.

This post is also available in: انگلیسی