مرکز کودکان کار مولوی

موقعیت مکانی: تهران، خیابان مولوی
گروه سنی کودکان: ۶ تا ۱۱ سال
تعداد کودکان: ۳۳۴

تعداد مربیان : ۱ نفر
تاریخ آغاز: اردیبهشت ۹۳

تاریخ پایان: 1394

از اردیبهشت ۱۳۹۳ انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان مرکز مولوی به برنامه‌ی «با من بخوان» پیوسته است. کارشناسان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مربیان و خرید کتاب برای کودکان از محل صندوق آموزش و توانمندسازی کودکان کار و محروم وابسته به موسسه، همکاری خود را با این مرکز آغاز کردند. در مدت اجرای برنامه این مرکز ۳۳۴ کودک در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال هفته‌ای یک بار در جلسات کتابخوانی «با من بخوان» شرکت کردند.

انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان مولوی با هدف پشتیبانی از کودکان کار و در معرض آسیب از مرداد ماه سال ۱۳۸۱ با مجوز رسمی وزارت کشور تلاش خود را در این عرصه آغازکرد. این مرکز بدون در نظر گرفتن ملیت، قومیت، جنسیت، رنگ، نژاد و مذهب، به کودکان کار و در معرض آسیب، خدمات آموزشی و حمایتی خود را به صورت رایگان ارایه می‏‌دهد.

This post is also available in: English