• بلندخوانی کتاب نشانه‌های زمستان/ حیاط کتابخانه‌ی پرنده قرمز

  • درست کردن کاردستی کتاب نشانه‌های زمستان با پارچه

  • کاردستی آدم‌برفی

  • درست کردن کاردستی توسط کودکان در کتابخانه

  • بلندخوانی کتاب قصه‌خوانی خانم بروکس در کتابخانه

  • بلندخوانی کتاب قصه‌خوانی خانم بروکس در کتابخانه

  • بلندخوانی کتاب دو ببر شجاع زیر نور ماه، ۵/۵/۱۴۰۱

  • بلندخوانی کتاب دو ببر شجاع زیر نور ماه، ۵/۵/۱۴۰۱

  • بلندخوانی کتاب دو ببر شجاع زیر نور ماه، ۵/۵/۱۴۰۱

  • بلندخوانی کتاب دو ببر شجاع زیر نور ماه، ۵/۵/۱۴۰۱

نمونه فعالیت‌های انجام شده در کتابخانه پرنده قرمز:

This post is also available in: انگلیسی