موقعیت مکانی: استان خراسان شمالی، اسفراین
تعداد اعضاء: ۴۶ نفر
مسئول کتابخانه: مریم شجاعی
تاریخ آغاز به کار: مهر ۱۴۰۰
پشتیبان: گروهی از نیکوکاران

کتابخانه‌ی امید از مهر ماه سال ۱۴۰۰ با پی‌گیری و همکاری خانم مریم شجاعی یکی از ترویجگران برنامه‌ی با من بخوان در مرکز نگه‌داری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست امام حسن در شهر اسفراین راه‌اندازی شد. مریم شجاعی که از سال ۱۳۹۹ و با شرکت در کارگاه‌های موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در سامانه‌ی آموزشی «آموزک» با آشنایی با برنامه‌ی «با من بخوان» آشنا شده بود، در گام نخست با خرید تعدادی کتاب و پیوستن به کمپین «یک ترویج‌گر، یک کیسه کتاب» کار خود را به عنوان ترویج‌گر آغاز کرد و برای خواندن کتاب به مراکز بهزیستی نگه‌داری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در اسفراین و شیروان می‌رفت. با آغاز همه‌گیری کرونا و عدم امکان حضور در این مراکز، با همکاری مسئولان مرکز نگه‌داری از کودکان امام حسن اسفراین تصمیم گرفته شد برای فراهم کردن امکان دسترسی همیشگی کودکان و نوجوانان ساکن مرکز به کتاب‌ها، کتابخانهای در این مرکز راه‌اندازی شود. کتابخانه‌های پارچه‌ای دیواری نیز برای مراکز دیگر فرستاده شد تا کتاب‌های این کتابخانه در دسترس کودکان و نوجوانان دو مرکز دیگر نیز قرار بگیرند.

این کتابخانه با مشارکت و همکاری کودکان و نوجوانان ساکن این مرکز رنگ‌آمیزی و فضاسازی شد و به سرعت به مکانی برای جمع شدن این کودکان و نوجوانان و خواندن کتاب‌های کتابخانه تبدیل شد.