معرفی کتابخانه دبستان استثنایی بهار

موقعیت مکانیاستان کرمانشاه، قصر شیرین، دبستان استثنایی بهار
تاریخ آغاز به کارخرداد ۹۸
پشتیبان: جمعی از نیکوکاران

This post is also available in: انگلیسی