معرفی کتابخانه دبستان ادب قصرشیرین

موقعیت مکانیاستان کرمانشاه، قصر شیرین، دبستان استثنایی بهار
تعداد اعضاء: 
مسئول کتابخانه
تلفن:
تاریخ آغاز به کارخرداد ۹۸
پشتیبان: جمعی از نیکوکاران

This post is also available in: انگلیسی