نوع کتابخانه: آموزشگاهی/متوسط
تاریخ آغاز به کار: اردیبهشت ۹۷
پشتیبان: شرکت مهندسی ایداج و شرکت بالین‌تک
نشانی: سیستان و بلوچستان، نیک‌شهر، فنوج، دبستان ام‌کلثوم
مسئول کتابخانه: آرزو احمدی