موقعیت مکانیسیستان و بلوچستان، نیک‌شهر، فنوج، دبستان ام‌کلثوم
تعداد اعضاء: 
مسئول کتابخانهآرزو احمدی
تلفن:
تاریخ آغاز به کاراردیبهشت 97
پشتیبان: شرکت مهندسی ایداج و شرکت بالین‌تک