نوع کتابخانه: آموزشگاهی،بزرگ
تاریخ آغاز به کار: اردیبشهت ۹۷
پشتیبان: شرکت مشاورین فرزان‌راد
نشانی: سیستان و بلوچستان، سراوان، روستای بخشان
مسئول کتابخانه: ملک‌خاتون گمشادزهی

در سال ۱۳۹۶ دبستان خاتم النبیا و فخری دقیق فکر با همکاری آموزگاران و افراد محلی و دانش‌آموزان مجهز به کتابخانه‌ی کوچک روستایی شد تا دانش‌آموزان و کودکان پیرامون این مدرسه‌ بتوانند پیوند خود را باکتاب در تابستان و در سال‌های آینده استحکام بخشند.

به سبب در دسترس بودن کتاب‌ها در تابستان و استمرار ارتباط دانش‌آموزان با کتاب، همچنین، ابراز علاقه آموزگاران مدارس و همکاری مردم محلی، کتابخانه‌‌های کوچک روستایی «با من بخوان» با مشارکت آموزگاران مدارس در سه روستای پیرامون سراوان راه‌اندازی شد.

This post is also available in: انگلیسی