موقعیت مکانی: استان سیستان و بلوچستان، چابهار، روستای گورانکش دبستان هفت تیر
تعداد اعضاء:  ۶۰
مسئول کتابخانه: آقای طارق حسین هوت
تاریخ آغاز به کار:  ۱۳۹۶
پشتیبان: گروهی از نیکوکاران

در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، گروه بررسی و فضاسازی با من بخوان، در مدرسه هفت تیر روستای گورانکش حاضر شدند. برای فضاسازی این کتابخانه از طرح‌هایی از کتاب «افسانه درخت خرما و بزی» استفاده شد. زنان روستای گوران‌کش، با حضور در مدرسه، در دوخت و آماده‌سازی تشکچه‌های پارچه‌ای و پرده‌های این کتابخانه و دو مدرسه‌ی دیگر مشارکت داشتند.

این کتابخانه با بیش از ۶۰۰ جلد کتاب فعالیت خود را از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است و با برگزاری نشست‌های بلندخوانی و امانت‌دهی کتاب به اعضای خود و کودکان روستا، کتابخانه را فعال نگه داشته‌اند.

This post is also available in: انگلیسی