تاریخ آغاز به کار: اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
پشتیبان: مریم قاجار
نشانی: کتابخانه روژنا، روستای متسنگ ، شهرستان نیک‌شهر، استان سیستان و بلوچستان

مسئول کتابخانه: 

کتابخانه روژنا در روستای متسنگ در بخش مرکزی شهرستان نیک‌شهر و دهستان مهبان قرار دارد. این روستا ۱۲۵۰ نفر جمعیت دارد که حدود ۳۰۰ نفر از آنان کودک و نوجوان هستند. این روستا فاقد هر گونه امکانات فرهنگی و تفریحی برای کودکان است.

آقای ویدادزهی آموزگار پایه‌ی پنجم دبستان روستا با همکاری مدیر مدرسه اتاقی در مدرسه را به عنوان کتابخانه راه‌اندازی کرده بودند که خالی از هر گونه امکانات و تجهیزاتی به محلی برای حضور کودکان و خواندن کتاب‌های اندکی که در اختیار داشتند تبدیل شده بود.

با توجه به انگیزه و علاقه‌ی این آموزگار و امکان تبدیل این اتاق به فضایی ویژه برای کودکان تصمیم گرفته شد کتابخانه‌ی کودک‌محور «با من بخوان» در این اتاق راه‌اندازی شود.

کتاب‌ها و وسایل فضاسازی کتابخانه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به محل کتابخانه فرستاده شدند و با همکاری آموزگاران مدرسه فضاسازی اتاق بر اساس الگوهای تهیه شده از سوی گروه طراحی کتابخانه‌های با من بخوان اجرا شد.

فهرست کتاب‌های مناسب کتابخانه با در نظر گرفتن تعداد کودکان و نیازهای منطقه از سوی کمیته‌ی کتابشناسی با من بخوان تهیه و نزدیک به ۶۵۰ عنوان کتاب (حدود ۱۳۰۰ جلد) به همراه دستنامه‌های راهنمای خواندن کتاب و برگه‌های فعالیت در پیوند با کتاب‌ها، برای این کتابخانه فرستاده شد.

کتابخانه‌ی روژنا از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ پذیرای کودکان و نوجوانان روستای متسنگ است. راه‌اندازی و اجرای برنامه‌ی با من بخوان در این کتابخانه از سوی خانم مریم قاجار پشتیبانی می‌شود.