موقعیت مکانی: استان سیستان و بلوچستان، زابل، روستای دهکول
تعداد اعضاء۲۰۰ نفر
مسئول کتابخانه: مریم دوستی
تاریخ آغاز به کار : اسفند ۱۳۹۹
پشتیبان: شرکت مشاوران فرزان راد و خانم سیما بهمنش

روستای دهکول در بخش مرکزی شهر زابل، استان سیستان و بلوچستان واقع است. در روستای دهکول ۱۵۰ خانوار سیستانی، ۱۰ خانوار مهاجر افغانستانی و ۵ خانوار بلوچستانی زندگی می‌کنند. در این روستا هیچ مرکز فرهنگی وجود ندارد.  بنا بر آمار جمعیت خانوار روستا، این کتابخانه می‌تواند به حدود ۲۰۰ کودک خدمات ارائه دهد.

مکان در نظرگرفته شده برای راه اندازی کتابخانه در روستای کول زمین بایری است که پیش از این منبع آب روستا در آن قرار داشته است. مساحت زمین بالغ بر ۲۵۰ متر و اتاق در نظر گرفته شده برای کتابخانه ۱۲ متر است. این زمین در خیابان اصلی روستا و در کنار تنها دبستان روستا قرار دارد. اتاق کتابخانه، در بهمن ماه ۱۳۹۹ ،با همکاری افراد محلی و موسسه مهر طاها بازسازی شد.

در اسفند ۱۳۹۹ ،کتابدار پیشنهادی که پیش‌تر آموزش‌های اولیه در پیوند با ادبیات کودکان را دریافت کرده بود، برای آموزش بیشتر در کارگاه آنالین «ادبیات کودک و بلندخوانی» شرکت کرد. هم زمان فهرستی از کتاب‌های باکیفیت، مناسب برای گروه های سنی صفر تا ۱۸ سال و تعدادی کتاب بزرگسال در ارتباط با ادبیات کودکان، تهیه و به کتابخانه‌ی روستای دهکول ارسال شد. در مجموع بیش از ۴۵۰ عنوان (۱۰۰۰ جلد) کتاب و دستنامه به همراه فعالیت‌های در پیوند با کتاب‌ها و بازی‌های آموزشی در دسترس کودکان روستای دهکول خواهد بود.

در روزهای پایانی اسفند ۱۳۹۹ ،کتابدار و کودکان مشتاق روستا با همراهی هم فضای کتابخانه را آماده کردند و از بهار ۱۴۰۰ پذیرای کودکان هستند.