موقعیت مکانی:چابهار، اداره کل آموزش و پرورش شهرستان چابهار، گروه آموزش ابتدایی، روستای نردان
تعداد اعضاء: 
مسئول کتابخانه
آقای رامین
تلفن
تاریخ آغاز به کارشهریور 96
پشتیبان: گروهی از نیکوکاران