موقعیت مکانی: کرمانشاه، شهرک ظفر، ایستگاه 3، دبستان نیایش
تعداد اعضاء:
مسئول کتابخانه
: خانم میرزایی
تلفن:
تاریخ آغاز به کار: فروردین 98
پشتیبان: خانم حیدرزاده

در تاریخ 21 فروردین بعد از 6 روز تلاش بی‌وقفه‌ی سه نفر از مادر‌های دقدقه‌مند و آموزشگران کتابخانه‌ی نیایش کرمانشاه افتتاح شد.

بعد از شش روز تلاش نیم روزی بنده و سه نفر از مادرهای دغدغه مند بالاخره کتابخانه بامن بخوان دبستان نیایش کرمانشاه افتتاح شد.

مراحل کار را به ترتیب زیر بود

1-موکت کردن و چیدمان قفسههای چوبی و نصب کتاب خانه های دیواریپ

2-نصب درختچه ی کتاب و درخت آوا ورزی

3-لیبل زنی کتاب ها و نصب پرده ی نمایش

17فروردین کار شروع شد و 21فروردین کتابخانه چیده شده بود