موقعیت مکانی: کرمانشاه، شهرک ظفر، ایستگاه ۳، دبستان نیایش
تاریخ آغاز به کار: فروردین ۹۸
پشتیبان: خانم حیدرزاده

این کتابخانه با پیشنهاد و پیگیری خانم نسرین میرزایی از ترویج‌گران قدیمی با من بخوان در استان کرمانشاه با همکاری مادران، داوطلبان و ترویج‌گران با من بخوان در شهر کرمانشاه بازگشایی شد. خانم میرزایی در زمان حضور خود در کرمانشاه در این کتابخانه برای دانش‌آموزان نشست بلندخوانی برگزار کرده و مادران را با اهمیت کتاب‌خوانی و شیوه‌ بلندخوانی آشنا می‌کردند. این کتابخانه در قالب فعالیت‌های مدرسه هم‌چنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

This post is also available in: انگلیسی