موقعیت مکانی: استان کرمان، شهرستان نرماشیر
مسئول کتابخانه:
تاریخ آغاز به کار: اردیبهشت ۱۴۰۱
پشتیبان: جمعی از نیکوکاران

کتابخانه‌ی با من بخوان «پرواز» با پشتیبانی صندوق «با من بخوان» و به همت خانم نسرین خضری‌مقدم، یکی از ترویج‌گران برنامه‌ی «با من بخوان»، در مدرسه‌ی ویژه‌ی کودکان عشایر کرمان راه‌اندازی شده است. خانم خضری‌مقدم پس از آگاهی از شرایط کودکان عشایر منطقه، با مسئولان آموزش و پرورش عشایر استان کرمان مذاکره کردند تا امکان راه‌اندازی کتابخانه‌ی «با من بخوان» و آموزش آموزگاران این مدرسه توسط مهیا شود.

فاصله‌ی درخواست راه‌اندازی تا گشایش کتابخانه کوتاه بود. روزهای نخست اردیبهشت ۱۴۰۱ کارهای فضاسازی کتابخانه با تلاش‌های خانم خضری مقدم، به سرعت، انجام شد. هم‌زمان بیش ‌از ۳۰۰ عنوان (۶۰۰ جلد) کتاب باکیفیت و دستنامه برای کتابخانه‌ی «پرواز» ارسال شدند. کتاب‌ها با همراهی کودکان ثبت شدند تا در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ کتابخانه‌ی کوچک‌شان راه اندازی شود.