«با من بخوان» برنامه‌ای برای ترویج کتاب‌خوانی با کودکان محروم و کودکان در بحران است. این برنامه زیر نظر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برنامه ریزی و اجرا می شود.

«با من بخوان» بر پایه رساندن کتاب‌های مناسب و باکیفیت به دست کودکان محروم و کودکان در بحران بنا شده است. این کودکان در وضعیت معمول زندگی به این گونه از کتاب‌ها دسترسی ندارند. شعار اصلی این برنامه عبارت است از: «همه کودکان حق دارند کتاب‌های باکیفیت بخوانند».

«با من بخوان» بر تقویت سواد پایه و سهیم شدن کتاب با کودکان و نوجوانان با روش بلندخوانی تمرکز دارد که با گفت‌وگو و انجام فعالیت‌های خلاق هنری در پیوند با کتاب، برای تأثیرگذاری عمیق‌تر و ایجاد لذت، شوق خواندن و برانگیختن انگیزش‌های زیبایی‌شناختی و معنایی کتاب همراه می‌شود. این برنامه بر اساس این هدف و رویکرد، افزون بر گزینش آگاهانه کتاب‌های مناسب و باکیفیت و رساندن آن به دست کودکان مناطق محروم، می‌کوشد با برگزاری کارگاه‌های گوناگون، مربیان و آموزگاران را در زمینه بلندخوانی و فعالیت‌های در پیوند با آن توانمند کند.

برنامه «با من بخوان» در مناطق مختلف از سوی نیکوکاران پشتیبانی می‌شود. این برنامه از امردادماه ۱۳۹۰ آغاز و در نقاط مختلف ایران اجرا شده است.

هدف‌های برنامه «با من بخوان»

 1. رساندن کتاب‌های باکیفیت به همه‌ی کودکان به ویژه کودکان خانواده‌های کم‌درآمد، کودکان محروم و کودکان در بحران.
 2. ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی و گسترش علاقه به خواندن در خانه، مدرسه و جامعه در مناطق محروم.
 3. تقویت سواد پایه و آموزش خلاق از راه ادبیات در راستای آمادگی کودکان برای دوره‌ی خواندن و نوشتن.
 4. آموزش ریاضی، همراه با لذت و سرگرمی و از راه داستان، شعر، تصویرخوانی و بازی.
 5. ترویج مهارت‌ها و ارزش‌های زندگی و ارزش‌های زیست‌محیطی از راه کتاب‌خوانی.

مأموریت‌های برنامه «با من بخوان»

 1. توانمندسازی مربیان، آموزگاران و علاقه‌مندان در زمینه‌ی دانش‌پایه‌ی ادبیات کودکان و مهارت‌های بلندخوانی و فعالیت‌های هنری.
 2. استفاده از روش بلندخوانی به عنوان یکی از موثرترین راههای ترویج خواندن.
 3. همراه کردن فعالیت‌های خلاق ادبی و هنری با کتاب‌خوانی برای تأثیر عمیق‌تر کتاب.
 4. راه‌اندازی کتابخانه‌های کوچک محلی، روستایی و آموزشگاهی با کتاب‌های باکیفیت.
 5. تجهیز بخش کودک و نوجوان کتابخانه‌ها با کتاب‌های باکیفیت.

زیرساخت‌های برنامه «با من بخوان»

 1. شناسایی کتاب‌های باکیفیت و بررسی پیوسته این گونه کتاب‌ها و ثبت در بانک اطلاعاتی برای استفاده در برنامه بامن بخوان.
 2. شناسایی مربیان و آموزگاران در مناطق محروم برای همکاری با این برنامه.
 3. انتشار کتاب‌های باکیفیت از سوی انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ویژه این برنامه.
 4. پژوهش و همکاری برای انتشار مواد آموزشی ویژه از راه ادبیات کودکان در چارچوب سوادآموزی پایه.
 5. طراحی و تولید افزارها و کتاب‌های ویژه مانند کتاب‌های پارچه‌ای و کتاب‌های مقوایی برای گروه سنی نوزاد و نوپا.
 6. ساخت و طراحی کتابخانه‌های ویژه کودک محور برپایه الگوهای ویژه دوستدار کودک.

This post is also available in: English