«با من بخوان» برنامه‌ای برای ترویج کتاب‌خوانی با کودکان محروم و کودکان در بحران است. این برنامه زیر نظر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برنامه ریزی و اجرا می شود.

«با من بخوان» بر پایه رساندن کتاب‌های مناسب و باکیفیت به دست کودکان محروم و کودکان در بحران بنا شده است. این کودکان در وضعیت معمول زندگی به این گونه از کتاب‌ها دسترسی ندارند. شعار اصلی این برنامه عبارت است از: «همه کودکان حق دارند کتاب‌های باکیفیت بخوانند».

«با من بخوان» بر تقویت سواد پایه و سهیم شدن کتاب با کودکان و نوجوانان با روش بلندخوانی تمرکز دارد که با گفت‌وگو و انجام فعالیت‌های خلاق هنری در پیوند با کتاب، برای تأثیرگذاری عمیق‌تر و ایجاد لذت، شوق خواندن و برانگیختن انگیزش‌های زیبایی‌شناختی و معنایی کتاب همراه می‌شود. این برنامه بر اساس این هدف و رویکرد، افزون بر گزینش آگاهانه کتاب‌های مناسب و باکیفیت و رساندن آن به دست کودکان مناطق محروم، می‌کوشد با برگزاری کارگاه‌های گوناگون، مربیان و آموزگاران را در زمینه بلندخوانی و فعالیت‌های در پیوند با آن توانمند کند.

برنامه «با من بخوان» در مناطق مختلف از سوی نیکوکاران پشتیبانی می‌شود. این برنامه از امردادماه ۱۳۹۰ آغاز و در نقاط مختلف ایران اجرا شده است.

فیلم معرفی برنامه «با من بخوان»

هدف‌های برنامه «با من بخوان»

 1. رساندن کتاب‌های باکیفیت به همه‌ی کودکان به ویژه کودکان خانواده‌های کم‌درآمد، کودکان محروم و کودکان در بحران.
 2. ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی و گسترش علاقه به خواندن در خانه، مدرسه و جامعه در مناطق محروم.
 3. تقویت سواد پایه و آموزش خلاق از راه ادبیات در راستای آمادگی کودکان برای دوره‌ی خواندن و نوشتن.
 4. آموزش ریاضی، همراه با لذت و سرگرمی و از راه داستان، شعر، تصویرخوانی و بازی.
 5. ترویج مهارت‌ها و ارزش‌های زندگی و ارزش‌های زیست‌محیطی از راه کتاب‌خوانی.

مأموریت‌های برنامه «با من بخوان»

 1. توانمندسازی مربیان، آموزگاران و علاقه‌مندان در زمینه‌ی دانش‌پایه‌ی ادبیات کودکان و مهارت‌های بلندخوانی و فعالیت‌های هنری.
 2. استفاده از روش بلندخوانی به عنوان یکی از موثرترین راههای ترویج خواندن.
 3. همراه کردن فعالیت‌های خلاق ادبی و هنری با کتاب‌خوانی برای تأثیر عمیق‌تر کتاب.
 4. راه‌اندازی کتابخانه‌های کوچک محلی، روستایی و آموزشگاهی با کتاب‌های باکیفیت.
 5. تجهیز بخش کودک و نوجوان کتابخانه‌ها با کتاب‌های باکیفیت.

زیرساخت‌های برنامه «با من بخوان»

 1. شناسایی کتاب‌های باکیفیت و بررسی پیوسته این گونه کتاب‌ها و ثبت در بانک اطلاعاتی برای استفاده در برنامه بامن بخوان.
 2. شناسایی مربیان و آموزگاران در مناطق محروم برای همکاری با این برنامه.
 3. انتشار کتاب‌های باکیفیت از سوی انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ویژه این برنامه.
 4. پژوهش و همکاری برای انتشار مواد آموزشی ویژه از راه ادبیات کودکان در چارچوب سوادآموزی پایه.
 5. طراحی و تولید افزارها و کتاب‌های ویژه مانند کتاب‌های پارچه‌ای و کتاب‌های مقوایی برای گروه سنی نوزاد و نوپا.
 6. ساخت و طراحی کتابخانه‌های ویژه کودک محور برپایه الگوهای ویژه دوستدار کودک.

This post is also available in: English