شیوه‌های اجرا برنامه «با من بخوان»

بلندخوانی

بلندخوانی برای کودکان، یکی از نیازهای بنیادین آن‌ها در آشنایی با ادبیات کودکان است. بلندخوانی افسونی است که داستان را در برابر چشم و گوش کودکان به نمایش درمی‌آورد.

Reading Promotion
Basic Literacy Improvement

بهبود و تقویت سواد پایه

آمیختن زبان آموزی با ادبیات کودکان از دوره پیش دبستان، مهارت های گفتاری و شنیداری کودکان را گسترش می دهد و پایه موثری برای توانایی خواندن و نوشتن در آینده می شود.

Reading with Babies and Toddlers

خواندن با نوزاد و نوپا

خواندن هم عادت و هم مهارت است. برای نوزادان و نوپایان خواندن فراتر از عادت و مهارت، افزاری موثر در رشد ذهنی و عاطفی آن ها به شمار می رود.

کتابخانه کودک‌محور

این کتابخانه جایی است که که انگیزه های کودکان را برای خواندن و تجربه کردن شکوفا می کند.

Child-centered Library

This post is also available in: انگلیسی

برنامه «با من بخوان» زیر نظر مؤسسه پژوهشی «تاریخ ادبیات کودکان» برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.